Sami Ojamo on nimitetty VDL Bus & Coach Finlandin toimitusjohtajaksi 1.10.2019 alkaen. Henrik Mikkola keskittyy myyntiin ja jatkaa osittain Ojamon aloittamaa työtä sähköisen liikenteen edistämiseksi Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa yhdessä VDL:n Pohjoismaisten organisaatioiden kanssa.

VDL Bus & Coach siirtyy uuteen aikakauteen Pohjoismaissa, kun Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Suomeen on toimitettu jo yli 100 sähkölinja-autoa tämän vuoden aikana. Organisoimalla johtoaan uudelleen, VDL pyrkii optimaalisesti hyödyntämään Pohjoismaiden organisaatioidensa vahvuuksia ja valmistautuu näin vastaamaan julkisen liikenteen sekä linja-automarkkinoiden kehitykseen.

Markkinajohtaja

VDL Bus & Coachin markkinaosuuden kasvu Suomessa on ollut nopeaa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Se on saavuttanut vahvan aseman Suomen linja-automarkkinoilla toimittaen maahan yli 600 linja-autoa. Isojen linja-autojen kokonaismarkkinoista VDL on vakiinnuttanut noin 30 prosentin markkinaosuuden ja 2-akselisten kaupunkibussien segmentissä VDL on selkeä markkinajohtaja Suomessa. Uudessa roolissaan Henrik Mikkola tulee keskittymään entistä enemmän tämän markkina-aseman vahvistamiseen.

– Uudessa roolissani saan ainutlaatuisen tilaisuuden olla eturintamassa Suomen siirtyessä kohti päästötöntä julkista liikennettä, sanoo Suomen myyntijohtaja ja Pohjoismaiden tuotepäällikkö Henrik Mikkola. Samanaikaisesti pyrin parhaani mukaan tukemaan muita Pohjoismaita, yhteisten päämäärien saavuttamisessa.

VDL:n johtajat Pohjoismaissa tekevät tiivistä yhteistyötä. Kuvassa vasemmalta Frank Reichel (Norja), Sami Ojamo, Fredrik Dahlborg (Ruotsi), Henrik Mikkola ja Anita Palm Laursen (Tanska).

Sami Ojamo keskittyi muutaman viime vuoden ajan Norjan ja Ruotsin organisaatioiden johtamiseen ja vahvistamiseen, sekä sähköisen liikenteen liiketoiminnan kehittämiseen Pohjoismaissa. Norjan ja Ruotsin organisaatioiden toimiessa nyt itsenäisesti ja sähköisen liikenteen ollessa jo osa normaalia liiketoimintaa, Ojamo keskittyy nyt Suomen toimintojen tulevaisuuden kehittämiseen.

Uudet liikenneratkaisut

Julkisen liikenteen toimijat tekevät Pohjoismaisella tasolla enenevässä määrin yhteistyötä. Jotta VDL Bus & Coach olisi valmis markkinoiden koveneviin vaatimuksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin, tulee Henrik Mikkola tukemaan muita Pohjoismaita myös tuotepäällikön roolissa.

– Tämä on suuri askel liiketoimintamme kehittämisen polulla Pohjoismaissa, toteaa VDL Bus & Coachin kaupallinen johtaja Marcel Jacobs. Tavoittelemme merkittävää ja pysyvää asemaa sellaisten uusien liikenneratkaisujen kentässä, jotka pohjautuvat julkisen liikenteen ja linja-autoalan kestävään kehityksen. Uudella kokoonpanolla pystymme entistä paremmin hyödyntämään Samin ja Henrikin vahvuuksia, sekä vahvistamaan asemaamme Suomen markkinoilla. Toivotan molemmille onnea ja menestystä heidän uusissa tehtävissään, Jacobs jatkaa.

Lisätietoja:
– Sami Ojamo, toimitusjohtaja, p. 050 349 4070
– Henrik Mikkola, myyntijohtaja Suomi & tuotepäällikkö Pohjoismaat, p. 0400 737 885